USŁUGI

Firma WAZ GAZ świadczy usługi w zakresie:

  • projektowanie sieci i przyłączy gazowych/wodnych
  • wykonawstwo przyłączy i sieci wodno-gazowych
  • projektowanie i wykonawstwo instalacji gazu płynnego ze zbiornikami naziemnymi i podziemnymi
  • kompleksowy montaż kotłowni gazowych, olejowych i na paliwa stałe
  • wykonanie przecisków niesterowanych do średnicy DN185